Chính sách bán hàng phân khu The Miyabi dự án Vinhomes Vũ Yên tháng 7/2024

Mon 07, 2024 by admin

Ngày 05/07/2024, Vinhomes quyết định ban hành chính sách bán hàng mới đối với phân khu The Miyabi, dự án Vin Vũ Yên (tên thương mại là Vinhomes Royal Island). Theo đó, ngoài việc tăng giá bán thì Vinhomes sẽ áp dụng những chính sách và điều kiện mới để áp dụng cho những sản phẩm tại phân khu của Nhật.

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG DỰ ÁN VINHOMES ROYAL ISLAND VŨ YÊN THÁNG 7/2024 (Áp dụng cho phân khu The Miyabi)

I.CHÍNH SÁCH CHUNG

1.Thời gian áp dụng: Từ ngày 05/07/2024 cho đến khi có chính sách mới thay thế.

2.Đối tượng áp dụng: Khách hàng (“KH”) mua Nhà ở Dự án Khu nhà ở thấp tầng tại ô 3.1 thuộc Dự án Vinhomes Royal Island từ CĐT là Công ty Cổ phần Phát triển NVY Việt Nam (“Dự Án”) từ ngày 05/07/2024.

II.VỀ GIÁ BÁN

1.Khách hàng mua nhà theo giá gốc:

Định nghĩa giá gốc: là tổ hợp các chi phí gồm đất, chi phí xây dựng hạ tầng Dự Án, một phần chi phí xây dựng hạ tầng dịch vụ tiện ích, chi phí thương hiệu, lãi suất vay ngân hàng 24 tháng của 70% giá trị nhà (“HTLS”), cam kết tiền thuê (“CKTT”) trong 2 năm và hỗ trợ hoàn thiện (“HTHT”), chi phí xây dựng nhà, chi phí hoa hồng môi giới, MKT, chi phí bán hàng của Chủ đầu tư, bảo lãnh ngân hàng/hủy bảo lãnh ngân hàng, phí đo đạc làm sổ đỏ… Giá gốc chưa gồm thuế GTGT và KPBT.

2.Khách hàng mua nhà theo giá gốc với các lựa chọn thêm theo nhu cầu:

  1. Nếu khách hàng muốn có thêm 6 tháng lãi suất vay bằng 0 (tức tổng thời gian có lãi suất ngân hàng bằng 0 là 30 tháng, thời gian ân hạn nợ gốc cũng là 30 tháng) thì khách hàng trả thêm 5,5% từ tổng giá gốc;
  2. Nếu khách muốn có thêm 12 tháng lãi suất vay ngân hàng bằng 0 (tức tổng thời gian có lãi suất ngân hàng bằng 0 là 36 tháng, thời gian ân hạn nợ gốc cũng là 36 tháng) thì khách hàng trả thêm 9,4% từ tổng giá gốc;
  3. Nếu khách hàng không vay ngân hàng thì được chiết khấu 5% tổng giá gốc.

3.Chi tiết chính sách Cam kết tiền thuê, hoàn thiện nội thất và chính sách hỗ trợ về ở sớm: Khách hàng được lựa chọn một trong hai chương trình “Cam kết tiền thuê” hoặc “Hỗ trợ về ở sớm”. Sau khi đăng ký phương án khách hàng không được đổi.

3.1. Chương trình “Hỗ trợ về ở sớm” (*)

3.1.1. Đối tượng áp dụng:

Áp dụng cho khách hàng ký HĐMB cho 15 căn đầu tiên tại Dự Án và đáp ứng các điều kiện của chương trình như dưới đây

3.1.2. Chương trình áp dụng:

- Khách hàng hưởng mức chiết khấu 7% giá bán Nhà ở trước VAT và KPBT và được giảm trừ vào giá bán Nhà ở trước VAT, KPBT tại thời điểm ký HĐMB.

- Điều kiện hưởng chiết khấu:

  1. KH cam kêt hoan thiên cac hang muc băt buôc theo tiêu chuân tối thiểu của CĐT quy đi ̣ nh trong vòng 5 tháng kể từ ngày nhận bàn giao mặt bằng từ Ban Quản Lý (“Ngày bàn giao mặt bằng”)
  2. Và KH cam kêt vê ơ/kinh doanh liên tuc kể từ thơi điêm hoan thiên xong muc (i). CĐT sẽ kiểm tra và giám sát trong vong 1 năm đâu tiên kê tư thơi điêm về ở/kinh doanh. Ngày Bàn Giao Mặt Bằng dự kiến trong vòng 15 ngày kể từ thời điểm đáp ứng được các điều kiện sau: (1) Ngày Nhà ở đủ điều kiện bàn giao thô theo thông báo của CĐT; (2) KH ký HĐMB; 1 và (3) KH thanh toán đúng hạn tối thiểu 30% giá bán Nhà ở (gồm thuế GTGT).

Lưu ý áp dụng cho Mục 3.1.2:

o Ngày bàn giao mặt bằng chỉ là mốc bàn giao hiện trạng cho khách hàng vào để hoàn thiện kịp về ở sớm, chưa phải mốc bàn giao quyền sở hữu pháp lý theo quy định HĐMB

o Khach hang lựa chọn tham gia chương trinh vê ơ sơm ngay tại thơi điêm ky TTĐC va cam kêt thực hiện theo đung cac điêu khoan quy đi ̣nh tại Thoa thuận tham gia chương trinh Hỗ trợ vê ơ sơm tại HĐMB.

o  Trong trường hợp Khách hàng không đáp ứng đủ các điều kiện hưởng chiết khấu, CĐT có quyền thu hồi khoản ưu đãi đã giảm trừ cho KH.

(*) Để làm rõ việc hoàn thiện nhà theo chương trình “hỗ trợ về ở sớm” được hỗ trợ cụ thể như sau: Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho các sản phẩm nhà ở kết hợp kinh doanh – Shophouses theo quy hoạch của CĐT (như dọc trục đường Hạnh Phúc,Tia Sáng…) Khách hàng cam kêt hoan thiên cac hang muc băt buôc theo tiêu chuân tối thiểu của CĐT và đáp ứng đủ điều kiện về ở/kinh doanh sớm như trên thì được chủ đầu tư hỗ trợ 200.000.000 VND/căn.

Thời gian thanh toán hỗ trợ hoàn thiện: Trong vòng tối đa 03 tháng kể từ ngày được CĐT nghiệm thu

3.2 Chương trình cam kết tiền thuê (*)

Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho các sản phẩm nhà ở kết hợp kinh doanh – Shophouses theo quy hoạch của CĐT (như dọc trục đường Hạnh Phúc,Tia Sáng…).

Phương án 1: Khách hàng tự doanh thì được hỗ trợ 2,5%/năm trong vòng 2 năm kể từ thời điểm nhận bàn giao nhà và đưa vào kinh doanh. Khách hàng có Nghĩa vụ tự kê khai và nộp thuế theo quy định.

Thơi gian thanh toán khoản hỗ trợ: Định kỳ 6 tháng một lần (đến ngày 30/06 và 31/12 hàng năm) kê tư ngày đưa vào kinh doanh và được CĐT thanh toán cho KH trong vòng 30 ngày kê tư ngày kết thúc ky thanh toan.

Phương án 2: KH nhận khoản hỗ trợ bằng tiền tương đương 3%/năm giá bán và đông thơi ban giao lại nhà ở đã hoàn thiện [theo tiêu chuẩn mà CĐT đưa ra] cho CĐT để vận hành trong 24 tháng kể từ khi hoàn thiện xong. Sau thời gian cho thuê, chủ sở hữu sẽ nhận bàn giao lại theo hiện trạng. Khách hàng có Nghĩa vụ tự kê khai và nộp thuế theo quy định.

Thơi gian thanh toán CKTT: Định kỳ 6 tháng một lần (đến ngày 30/06 và 31/12 hàng năm) kê tư ngày hoàn thành hoàn thiện và được CĐT thanh toán cho KH trong vòng 30 ngày kê tư ngày kết thúc ky thanh toan.

(*) Để làm rõ việc hoàn thiện nhà theo chương trình Cam kết tiền thuê được hỗ trợ cụ thể như sau:

Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho các sản phẩm nhà ở kết hợp kinh doanh – Shophouses theo quy hoạch của CĐT (như dọc trục đường Hạnh Phúc,Tia Sáng…). Khách hàng tự hoàn thiện tầng 1 theo tiêu chuẩn mà CĐT đưa ra trong vòng 03 tháng đồng thời bàn giao CĐT kinh doanh/hoặc tự doanh trong vòng tối đa 04 tháng kể từ ngày nhận bàn giao thô thì được chủ đầu tư hỗ trợ 200.000.000 VND/căn.

Thời gian thanh toán hỗ trợ hoàn thiện tầng 1: Trong vòng tối đa 03 tháng kể từ ngày được CĐT nghiệm thu.

III.TIẾN ĐỘ THANH TOÁN HỢP ĐỒNG MUA BÁN

3.1.Tiến độ thanh toán bằng vốn tự có đối với các căn ký TTĐC

Lưu ý:

- Trong trường hợp ngày đến hạn thanh toán trùng vào ngày nghỉ, ngày Lễ/Tết thì KH được gia hạn thanh toán sang ngày làm việc đầu tiên ngay sau ngày nghỉ, ngày Lễ/Tết.

3.2. Tiến độ thanh toán theo PA trả góp/vay vốn ngân hàng

Lưu ý:

- Điều kiện, tỷ lệ vay vốn tối đa với từng trường hợp cụ thể tuân theo các điều kiện vay vốn của Ngân hàng chỉ định. Trong mọi trường hợp Chủ đầu tư chỉ HTLS theo chính sách nêu trên đối với trường hợp KH được Ngân hàng phê duyệt cho vay.

- KH đăng ký nguyện vọng không muộn hơn thời điểm ký HĐ

TIN TỨC LIÊN QUAN

CHÍNH SÁCH

BÁN HÀNG VINHOMES VŨ YÊN

1. Phương án thanh toán theo tiến độ:

Đợt 1: Đặt cọc 300.000.000 vnđ

Đợt 2 (10 ngày sau Đợt 1): Nộp 10% giá trị căn nhà (đã bao gồm cọc Lần 1)

Đợt 3 (30 ngày sau Đợt 1): Nộp 10% giá trị căn nhà

Đợt 4 (Khi có thông báo): Nộp 10% giá trị căn nhà => Kí hợp đồng mua bán.

Đợt 5 (30 ngày sau Đợt 4): Nộp 20% giá trị căn nhà

Đợt 6 (60 ngày sau Đợt 5): Nộp 25% giá trị căn nhà

Đợt 7 (90 ngày sau Đợt 6): Nộp 20% giá trị căn nhà

Đợt 8 (Khi có thông báo làm giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất): Nộp 5% giá trị căn nhà

2. Phương án thanh toán 100% giá trị căn nhà:

Khi thanh toán 100% giá trị căn nhà, khách hàng sẽ được hưởng chiết khấu với mức lãi suất 10%/năm/số tiền thanh toán sớm/số ngày thanh toán sớm.

3. Các gói hỗ trợ lãi suất:

Vinhomes sẽ hỗ trợ khách hàng mua nhà với gói vay tối đa 70% giá trị căn nhà với các gói 18 – 24 – 30 tháng hỗ trợ lãi suất và ân hạn nợ gốc.

4. Phương án trả góp Vinhomes Royal Island: với các gói trả góp trong 5 – 10 – 15 năm.

Về lãi suất, khách hàng sẽ chi trả lãi suất ưu đãi 6% trong 2 năm đầu, từ năm thứ 3 trở đi lãi suất sẽ là 8%.

Lưu ý, mỗi gói trả góp 5 – 10 – 15 năm sẽ tương ứng với giá trị căn hộ tăng lên theo mức khác nhau.

 *Chính sách bán hàng là bản dự kiến, có thể được thay đổi và bổ sung để phù hợp với từng thời điểm*

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

Nhận thông tin đăng ký

Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin để nhận ngay thông tin và bảng giá dự án VINHOMES ROYAL ISLAND VŨ YÊN.

Đăng ký báo giá